Tuesday, November 24, 2009

Strong Blossom - 強き桜

01. Intro
02. Tatakai
03 - Kisetsu wa....
04 - Koumei
05 - Taiyou
06 - Akatsuki
07 - Junshinna Omohi
08 - Shinjitsu wa Ima
09 - Kokoro
10 - Waga Jinsei Yo
11 - Shinpan
12 - Jibun No Kimochi Ima Doko Ni

Get it Here:

DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment